Kimya Analizleri
  1.   HPLC
  • Tek ve çok bileşenli numunelerde kalitatif ve kantitatif analiz
  1.  UV - VIS spektrofotometre  
  • Spektrofotometrik ölçümler
  1. GC-MS
  • Tek ve çok bileşenli numunelerde kalitatif ve kantitatif analiz
  1. ICP-OES
  • Sıvı numunelerde
  1. AAS
  • Sıvı numunelerde