1)      HPLC

  • Tek ve çok bileşenli numunelerde kalitatif ve kantitatif analiz

2)      UV - VIS spektrofotometre  

  • Spektrofotometrik ölçümler
  • Protein miktar tayini
  • DNA miktar tayini
  • Enzim aktivite tayini

3)       GC-MS

  • Tek ve çok bileşenli numunelerde kalitatif ve kantitatif analiz

 

Analiz Ücretleri  için lütfen tıklayınız.