1)      HPLC

  • Tek ve çok bileşenli numunelerde kalitatif ve kantitatif analiz

2)      UV - VIS spektrofotometre  

  • Spektrofotometrik ölçümler

3)       GC-MS

  • Tek ve çok bileşenli numunelerde kalitatif ve kantitatif analiz

4)        ICP-OES

  • Sıvı numunelerde

5)       AAS

  • Sıvı numunelerde

 

Analiz Ücretleri  için lütfen tıklayınız.