1)      Bitki Ekstraksiyonu

2)      HPLC

 • Tek ve çok bileşenli numunelerde kalitatif ve kantitatif analiz

3)      UV - VIS spektrofotometre  

 • Spektrofotometrik ölçümler
 • Protein miktar tayini
 • DNA miktar tayini
 • Enzim aktivite tayini

4)      Antioksidan Etki ve Enzimlerin Belirlenmesi

 • DPPH serbest radikal giderimi
 • Fe2+  iyonu şelatlama
 • Lipid peroksidasyonunun inhibisyonu
 • Total fenolik bileşik tayini
 • Askorbik asit tayini
 • Karoten likopen tayini
 • Total  flavonoid tayini
 • Katalaz (CAT) enzim aktivitesi tayini
 • Askorbat peroksidaz (APX) enzim aktivitesi tayini
 • Süperoksit dismutaz (SOD) enzim aktivitesi tayini
 • Glutatyon redüktaz (GR) enzim aktivitesi tayini
 • Peroksidaz enzim aktivitesi tayini

5)      GC-MS

 • Tek ve çok bileşenli numunelerde kalitatif ve kantitatif analiz

 

Analiz Ücretleri  için lütfen tıklayınız.