Projects

 
 1. Gıdalarda Tatlandırıcı Olarak Kullanılan Yüksek Fruktozlu Mısır Şurubu ve Asesülfam Potasyumun In Vitro Sitotoksik ve Genotoksik Etkileri, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, 2020 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 1. Amaranth’ın Farklı Elektrot Yüzeylerinde Elektrokimyasal Davranışının İncelenmesi ve Voltametrik Tayini, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, 2020 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 1. Farklı Maya Bileşikleri Kullanılarak Üretilecek Yerli Yem Katkı Maddesinin Sağlıklı Ve Salmonella İle Enfekte Edilmiş Etlik Piliçlerde Kullanımının Kanatlı Mikrobiyotası Üzerine Ve Salmonella Enfeksiyonuna Karşı Etkileri, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, 2019 - Devam Ediyor
 1. Koruma ve Tedavi Amaçlı Olarak Newcastle ve Gumboro viruslarına Karşı Yerli Ve Milli Pasif Tavuk Aşısı Üretimi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, 2019 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 1. Doğal Sularımızın Mikrobiyata Yükünün ve Çeşitliliğinin Belirlenmesinde Moleküler Yöntem Geliştirilmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, 2019  - Devam Ediyor (ULUSAL)
 1. Ustekinumab Tedavisi Alan Psöriazis Tanılı Hastalarda Anti-Ustekinumab Antikor Varlığının Değerlendirilmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, 2018 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 1. Newcastle ve İnfeksiyöz Bursal Hastalığına Karşı Pasif Tavuk Aşısı Üretilmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, 2018 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 1. Pyrethrum Ekstrat Biyoinsektisitinin in Vitro Sitotoksik, Genotoksik ve Apoptozis Regülasyonu Üzerine Etkilerinin İncelenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, 2018 - 2020 (ULUSAL)
 1. Kurşun Analizi İçin DNAzim Temelli Biyosensör Geliştirilmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, 2018 - 2020 (ULUSAL)
 1. Yeni İzole Edilen Probiyotik Özellikli Bakteri Suşu Paenibacillus Xylanexedens Ysm1?In Escherichia Coli ile Enfekte Edilen Broilerlerde Büyüme Performansına, Immünolojik Yanıt Ve Sekum Mikroflorası Üzerine Etkisi, Tübitak 3001, 2016 - 2018 (ULUSAL)
 1. Sudan 1’in Analizi İçin Elektrokimyasal Metot Geliştirme, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, 2016 - 2017 (ULUSAL)
 1. Yerli Kaynaklar Kullanılarak Yeni Bir Buzağı Maması Formülasyonu Geliştirmek, Tübitak Projesi, 2015 - 2017 (ULUSAL)
 1. Etlik  Piliç   broiler   Dışkısında  Mikroalg  Geliştirilmesi  ve  Elde Edilen  Biyokütlenin  Tarımda  Doğal  Gübre  Olarak  Kullanılmasıyla  Ülke  Ekonomisine Kazandırılması, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), 2015 - 2016 (ULUSAL)
 1. Metisiline Dirençli Staphylococcus Aureus (MRSA) ve Vankomisine Dirençli Enterokok (VRE) İnfeksiyonlarının Yüzey Plazmon Rezonans Tabanlı Kit Sistemi ile Hızlı ve Hassas Olarak Belirlenmesi, Tübitak 1003, 2014 - 2017 (ULUSAL)
 1. Gıdalarda Oluşan Enniatin A ve Fusarik Asit Mikotoksinlerinin Genotoksik ve Sitotoksik Etkileri, Tübitak 3001, 2014 - 2017 (ULUSAL)
 1. Yumurta İçine ve Çıkım Sonrası Yemlere Sinbiyotik Uygulamasının Broylerlerde Performans Parametreleri Tibia Külü Ve Bağırsak Histomorfolojisi ile Mikroflorası Üzerine Etkisi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, 2013 - 2015 (ULUSAL)
 1. Kedilerde Ovaryumun Needle Immersed Vitrification Tekniği ile Dondurulması, Tübitak 1001, 2013 - 2015 (ULUSAL)
 1. Lactobacillus, Propionibacterium ve Bifidobacterium cinslerine ait farklı türlerin konjuge linoleik asitüretimlerinin probiyotik açıdan önemi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, 2010 - 2011 (ULUSAL)
background image